Zapraszamy na warsztat wprowadzający do tematyki globalnych współzależności oraz pokaz film „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii”, który odbędzie się w piątek 18 września 2020 o godz. 18.00 w Domu Kultury Włochy w ramach projektu „Daj się poznać”, którego jesteśmy partnerem. Organizatorem projektu jest Dom Kultury Włochy, projekt finansowany ze środków Funduszu Animacji …

Daj sie poznać! Edukacja globalna. Film i dyskusjaCzytaj więcej!

The United Nations established 12th of September as International Day for South – South Cooperation perceiving it as a manifestation of solidarity among peoples and countries of the South that contributes to their national well-being, their national and collective self-reliance and the attainment of internationally agreed development goals, including the 2030 Agenda for Sustainable Development. …

Building South to South cooperation – Kenyan Peasants League’s storyCzytaj więcej!

Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­ski ma­ją już swo­ją hi­sto­rię. W cza­sach, kie­dy Ery­trea sta­no­wi­ła część Etio­pii, Ery­trej­czy­cy przy­by­wa­li do Pol­ski, cho­ciaż­by na stu­dia, na pod­sta­wie pasz­por­tów wy­da­wa­nych przez wła­dze etiop­skie. Nie­wie­lu z nich zde­cy­do­wa­ło się na dłuż­szy po­byt. Współ­cze­śnie Ery­trej­czy­cy po­ja­wia­ją się w Pol­sce głów­nie ja­ko uchodź­cy (we­dług da­nych Urzę­du do Spraw Cu­dzo­ziem­ców w Pol­sce prze­by­wa le­gal­nie 16 oby­wa­te­li Ery­trei, …

Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­skiCzytaj więcej!

Warszawskie Wielokulturowe Street Party oraz Fundacja Twiga serdecznie zapraszają na pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” i spotkanie z reżyserką – Pauliną Zając. Pokaz odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia o godz. 17.00 w Klubie Akwarium, przy Skwerze Hoovera, Warszawa. Wstęp wolny. ONI NIE ZNAJĄ NASZEJ SZTUKI GRAFFITI W KENII – …

Pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” na XII Wielokulturowym Warszawskim Street PartyCzytaj więcej!

Pod koniec sierpnia 2020 przystąpiliśmy do realizacji projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”, który otrzymał grant Fundacji Edukacja dla Demokracji, natomiast środki na realizację projektu pochodzą z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt ma na celu przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i uczennic szkół licealnych i ponadgimnazjalnych oraz pracujących z nimi pedagogów, podczas …

Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świataCzytaj więcej!

Dotarły do nas dzisiaj wspaniałe wieści – nasz projekt „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata” otrzymał grant Fundacji Edukacja dla Demokracji, natomiast środki na realizację projektu pochodzą z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ogromnie się cieszymy i dziękujemy pięknie. Projekt realizowany będzie od sierpnia do końca listopada 2020 roku w szkołach licealnych i …

Mamy grant na realizację projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”Czytaj więcej!

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki.Graffiti w Kenii” oraz sesję Q&A z reżyserką Pauliną Zając po projekcji w Kino Pod Baranami, w sobotę 22 stycznia 2020 o godz.19.00. Pokaz w ramach repliki Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” –Film wnikający w świat artystów graffiti mieszkających …

Jedziemy z filmem „Oni nie znają naszej sztuki.Graffiti w Kenii” do Krakowa – replika AfryKameryCzytaj więcej!

W środę 19 lutego 2020 o godz. 18.00 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym, Katedrą Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, Staromiejskim Domem Kultury oraz Festiwalem AfryKamera zaprasza na spotkanie z cyklu Afryka na Koszykowej: „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” – pokaz filmu i spotkanie …

Pokaz filmu Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii w ramach cyklu Afryka na KoszykowejCzytaj więcej!

Od listopada do grudnia 2019 roku byliśmy w gronie partnerów realizujących projekt wpierający migrantów w procesie integracji w Polsce – tym razem poprzez podwyższanie ich kompetencji językowych w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej w Polsce lub jej zmiany na lepszą – bardziej zbliżoną do kompetencji uczestników.  Projekt realizowany był głównie w Staromiejskim Domu Kultury, …

Różnorodnie zintegrowani – podsumowanie projektuCzytaj więcej!

Od września do grudnia 2019 roku byliśmy w gronie partnerów ważnego projektu wpierające migrantów w procesie integracji w Polsce. Projekt realizowany był głównie w Staromiejskim Domu Kultury, uczestnicy pochodzili z rożnych państw, grup społecznych, narodowościowych, kulturowych oraz wiekowych. Ważnym elementem projektu był wzrost kompetencji uczestników i dzielenie się nimi z odbiorcami. Szczególny nacisk kierowany był …

Ludzka integracja – podsumowanie projektuCzytaj więcej!