Projekty bieżące


 

Różnorodnie zintegrowani

Dołączyliśmy do partnerów kolejnego ważnego projektu wpierające migrantów w procesie integracji w Polsce – tym razem poprzez podwyższanie ich kompetencji językowych w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej w Polsce lub jej zmiany na lepszą – bardziej zbliżoną do kompetencji uczestników. W ramach projektu odbywają sięteż konsultacje dotyczące formalnych aspektów i procesów integracji włącznie z

Czytaj więcej!

Posted in Projekty bieżące | Leave a comment

Ludzka Integracja

Jesteśmy partnerem ważnego projektu wpierające migrantów w procesie integracji w Polsce poprzez podwyższanie ich kompetencji językowych na warsztatach kulturowo-językowych dający poza tym również wgląd w niuanse kulturowe i zwiększających pewność siebie. Uczestnicy projektu mają też możliwość dzielenia się swoją kulturą i umiejętnościami poprzez warsztaty i spotkania w których to oni wchodzą w rolę liderów. Projekt

Czytaj więcej!

Posted in Projekty bieżące | Leave a comment