Konkurs Komiksowy

Konkurs Komiksowy skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 20 lat i polega na przygotowaniu przez uczestniczkę/uczestnika planszy komiksu w formacieA3 przy użyciu dowolnej techniki. Tematyka prac to jeden z wybranych Celaów Zrównoważonego Rozwoju przyporządkowanych do 5 kategorii konkursowych.

Fundacja Twiga we współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, Wydawnictwem Timof Comics i Festiwalem Komiksowa Warszawa i Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, organizuje polską edycję Konkursu Komiksowego łączącego tematykę związaną z Celami Zrównoważonego Rozwoju i artystyczną ekspresję. Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowego projektu Talking Bubbles International Comics Competition prowadzonego przez cztery organizacje z różnych państw Europy: ADRA Czechy, ADRA Portugalia, ADRA Słowenia i Fundacja Twiga (Polska) i finansowanego przez Erasmus + .

1. Jakość życia = cele zrównoważonego rozwoju nr 1, 2, 3, 6.

2. Zrównoważony rozwój = cele zrównoważonego rozwoju nr 7, 8, 9, 11, 12.

3. Sprawiedliwe społeczeństwo = cele zrównoważonego rozwoju nr 4, 5, 10.

4. Nasza Planeta = cele zrównoważonego rozwoju nr 13, 14, 15.

5. Bezpieczny świat = cele zrównoważonego rozwoju nr 16 i 17.

Nabór prac trwa od 1.09.2021 roku do 28.02.2022 roku. Główną nagrodą dla autorek/autorów 5 najlepszych komiksów z każdej kategorii konkursowej, będzie udział w międzynarodowych warsztatach kreatywnych w Portugalii, w lipcu 2022 roku. Na laureatki i laureatów miejsc II i III z każdej kategorii czekają albumy komiksowe, materiały plastyczne i warsztat z artystą komiksowym. Wręczenie nagród dla laureatek i laureatów miejsc I, II i III z każdej kategorii konkursowej oraz wernisaż wszystkich nagrodzonych prac odbędzie się podczas festiwalu Komiksowa Warszawa w maju 2022 roku

Szczegóły uczestnictwa w REGULAMINIE.

ZGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – OSOBY PEŁNOLETNIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Konkurs organizowany jest od 6 lat w Czechach, a w tym roku uczestniczą w nim cztery organizacje z różnych państw Europy: ADRA Czechy, ADRA Portugalia, ADRA Słowenia i Fundacja Twiga (Polska).  

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Talking Bubbles International Comics Competition http://www.talking-bubbles.eu/

O projekcie Talking Bubbles International Comics Competition:

Sztuka i kreatywność otwierają umysły i wspierają myślenie krytyczne. Projekt Talking Bubbles zachęca młodych ludzi aby poprzez komiks wyrażali swoje refleksje na tematy globalne jak np. zmiany klimatu, migracje czy równość płci i stawali się również aktywnymi obywatelkami i obywatelami. Konkurs Komiksowy organizowany w Polsce, Czechach, Portugalii i Słowenii (2021/2022) tworzy przestrzeń dla autorek/ów do zaprezentowania swojego talentu i przemyśleń na gruncie międzynarodowym.

Zwycięzcy/czynie konkursów na szczeblu narodowym spotkają się na kreatywnym obozie letnim w Portugalii latem 2022 roku. 

Wierzymy, że komiks jest potężnym narzędziem pracy z młodzieżą gdyż motywuje ją do analizowania oraz krytycznego i kreatywnego myślenia. Aby wesprzeć wykorzystanie go przez nauczycieli i osoby pracujące z młodzieżą, w październiku 2021 odbędzie się webinar oraz ruszy e-learning, instruujący ich jak zacząć.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2021 przez  czterech partnerów: ADRA Czechy, ADRA Portugalia, ADRA Słowacja i Fundacja Twiga, przy wsparciu finansowym programu Erasmus + Unii Europejskiej.

Nagrodzone prace uczestników z edycji Konkursu Komiksowego zrealizowanego w latach 2018-2019 w Czechach,

Barbora Dofková, Anna Pezlarová: Cena oleju
Matěj Peterka: Nasz las umarł
Nora Nguyenová: …Co z innymi?
Zuzana Matysová: Postaraj się i pomyśl o tym
Karolína Jáchymová: Szkoła stopniała
Natálie Šedivá: Nie pozwól im zmienić się w wspomnienia
Alice Břečková: Małe kroczki
Viola Sedláčková: Strumyk
Anežka Soukupová: Razem możemy to zrobić