Zakończyliśmy testowanie innowacji „Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów”

Od stycznia do końca marca nasze edukatorki i edukator, którzy odbyli szkolenia przygotowujące do prowadzenia warsztatów zmierzyli się z wyzwaniem prowadzenia warsztatów według przygotowanych przez siebie scenariuszy.

Zrealizowali kilkadziesiąt warsztatów dla różnych grup wiekowych w szkołach, świetlicach środowiskowych itp. placówkach. Prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji globalnej, ze szczególnym naciskiem na edukację międzykulturową z komponentem antydyskryminacyjnym, okazało się być ciekawą, inspirującą i bardzo rozwijającą przygodą.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania i trzymamy kciuki za dalszy rozwój na ścieżce edukacyjnej.

Serdecznie dziękujemy Fundacja Stocznia za danie nam tej niesamowitej szansy i ogromne wsparcie.
Testowanie innowacji odbywało się w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”.