W ramach projektu zrealizowaliśmy 14 warsztatów dla młodzieży. Każdy z warsztatów trwał 3 godziny, zawierał części teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zostali wprowadzeni w podstawowe zagadnienia edukacji globalnej, poznali terminy jak. min. globalne współzależności, globalna Północ i Południe. Uczestnicy zapoznali się z realiami życia w kraju globalnego Południa na przykładzie artystów graffiti z Kenii oraz …

Zakończyliśmy realizację projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”.Czytaj więcej!

Zapraszamy na seans filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” 27 listopada 2020 o 18:00 na https://vod.humandoc.pl/…/oni-nie-znaja-naszej-sztuki… Seans w ramach Festiwalu Human Doc – globalny rozwój w kinie, którego jesteśmy partnerem. Dokument wnikający w świat artystów graffiti mieszkających w Nairobi w Kenii, których twórczość wykracza nie tylko poza ramy ich kraju, ale też gatunku …

„Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” – Paulina Zając | Festiwal HumanDOC seans onlineCzytaj więcej!

8. Festiwal Kultury Bez Barier to także pokazy filmowe i spotkania z artystami. 27.09.2020 o godz. 19.00 zapraszamy na pokaz „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” i spotkanie z reżyserką Pauliną Zają. To dokument wnikający w świat artystów graffiti mieszkających w Nairobi w Kenii, których twórczość wykracza nie tylko poza ramy ich kraju, …

Pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” w ramach festiwalu Kultura Bez BarierCzytaj więcej!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla uczniów (16 – 25l) i pedagogów realizowane w ramach projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata” na terenie województwa Mazowieckiego, w miejscowościach poniżej 500 tys. mieszkańców. Warsztaty finansowane są przez środki pochodzące z funduszu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki zostały nam przyznane w procedurze grantowej Fundacji Edukacja Dla Demokracji. O P …

Rekrutacja na warsztaty w ramach projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”Czytaj więcej!

Zapraszamy na warsztat wprowadzający do tematyki globalnych współzależności oraz pokaz film „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii”, który odbędzie się w piątek 18 września 2020 o godz. 18.00 w Domu Kultury Włochy w ramach projektu „Daj się poznać”, którego jesteśmy partnerem. Organizatorem projektu jest Dom Kultury Włochy, projekt finansowany ze środków Funduszu Animacji …

Daj sie poznać! Edukacja globalna. Film i dyskusjaCzytaj więcej!

The United Nations established 12th of September as International Day for South – South Cooperation perceiving it as a manifestation of solidarity among peoples and countries of the South that contributes to their national well-being, their national and collective self-reliance and the attainment of internationally agreed development goals, including the 2030 Agenda for Sustainable Development. …

Building South to South cooperation – Kenyan Peasants League’s storyCzytaj więcej!

Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­ski ma­ją już swo­ją hi­sto­rię. W cza­sach, kie­dy Ery­trea sta­no­wi­ła część Etio­pii, Ery­trej­czy­cy przy­by­wa­li do Pol­ski, cho­ciaż­by na stu­dia, na pod­sta­wie pasz­por­tów wy­da­wa­nych przez wła­dze etiop­skie. Nie­wie­lu z nich zde­cy­do­wa­ło się na dłuż­szy po­byt. Współ­cze­śnie Ery­trej­czy­cy po­ja­wia­ją się w Pol­sce głów­nie ja­ko uchodź­cy (we­dług da­nych Urzę­du do Spraw Cu­dzo­ziem­ców w Pol­sce prze­by­wa le­gal­nie 16 oby­wa­te­li Ery­trei, …

Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­skiCzytaj więcej!

Warszawskie Wielokulturowe Street Party oraz Fundacja Twiga serdecznie zapraszają na pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” i spotkanie z reżyserką – Pauliną Zając. Pokaz odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia o godz. 17.00 w Klubie Akwarium, przy Skwerze Hoovera, Warszawa. Wstęp wolny. ONI NIE ZNAJĄ NASZEJ SZTUKI GRAFFITI W KENII – …

Pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” na XII Wielokulturowym Warszawskim Street PartyCzytaj więcej!