Rekrutacja na warsztaty w ramach projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla uczniów (16 – 25l) i pedagogów realizowane w ramach projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata” na terenie województwa Mazowieckiego, w miejscowościach poniżej 500 tys. mieszkańców. Warsztaty finansowane są przez środki pochodzące z funduszu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki zostały nam przyznane w procedurze grantowej Fundacji Edukacja Dla Demokracji.

O P I S W A R S Z T A T Ó W
●Uczestnicy zrozumieją istotę globalnych współzależności na świecie oraz poznają podstawowe terminy. Następnie, dzięki historiom kilku artystów graffiti z Nairobi (Kenia) dowiedzą się, jak wygląda życie młodych ludzi w krajach globalnego Południa, jakie mają problemy, o czym marzą i do czego dążą w życiu.

●W dalszej części warsztatu, uczestnicy zapoznają się z działaniami aktywistycznymi podejmowanymi przez tych artystów a konkretnym, rozpatrywanym przykładem będzie turystyka w slumsach Nairobi (dzielnice biedy) – jej skutki, zagrożenia i stosunek do niej mieszkańców slumsów.
●Uczestnicy zrozumieją, jak ważna jest narracja wizualna (szczególnie fotografie) w budowaniu przekazów i treści, dowiedzą się jak podróżować etycznie i jak etycznie budować narracje, szczególnie wizualne.
●Nabytą wiedzę, będą mogli wykorzystać na zajęciach m.in. wiedzy o społeczeństwie, historii, etyki, języka polskiego, a także podczas przygotowywania gazetek szkolnych czy zadań domowych, bazujących na zdjęciach czy narracjach o ludziach pochodzących z różnych stron świata.
●Warsztat dla pedagogów będzie miał podobny przebieg, lecz poziom zaawansowania będzie odpowiednio dostosowany. Wzmocniona będzie część dotycząca tworzenia narracji, aby wesprzeć pedagogów rozszerzoną wiedzą. Wiedza i umiejętności nabyte podczas warsztatu będą też bardzo przydatne w życiu pozaszkolnym młodych ludzi i pedagogów.

Proponowany wariant zapewniający najlepsze efekty to przeprowadzenie danych warsztatów w kilku klasach, w jednej placówce oraz z kilkoma pedagogami, z danej placówki (oddzielnie dla uczniów), aby utrwalić i wzmocnić efekty działania warsztatów. Warsztat z pedagogami możemy podzielić na dwa segmenty a także ewentualnie przeprowadzić zdalnie aby dopasować się do możliwości czasowych.

Zaproszenie do udziału w warsztatach wraz ze szczegółami do pobrania poniżej: