Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata

Pod koniec sierpnia 2020 przystąpiliśmy do realizacji projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”, który otrzymał grant Fundacji Edukacja dla Demokracji, natomiast środki na realizację projektu pochodzą z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt ma na celu przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i uczennic szkół licealnych i ponadgimnazjalnych oraz pracujących z nimi pedagogów, podczas których poznają i zrozumieją podstawowe terminy dla edukacji globalnej, zostaną wprowadzeni w tematykę globalnych współzależności, narracji o krajach globalnego Południa oraz zjawiska turystyki slumsowej i jej oddziaływania na tworzenie narracji, a także ważności włączania perspektywy osób z globalnego Południa. Uczestnicy poznają zasady Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości a także otrzymają praktyczne wskazówki jak stosować te zasady przy tworzeniu własnych narracji, szczególnie przy tworzeniu komunikatów wizualnych, otrzymają też informacje jak etycznie podróżować. Projekt silnie bazuje na historiach osób pochodzących z globalnego Południa oraz materiałach zebranych w Kenii. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie zróżnicowanej narracji o krajach globalnego Południa a szczególnie roli i zastosowania komunikatów wizualnych w tym kontekście, a także podniesie ich poziom wiedzy i umiejętności w zakresie etycznego formułowania narracji oraz etycznego podejścia do podróżowania .

Projekt realizowany będzie do listopada 2020 roku.