Mamy grant na realizację projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”

Dotarły do nas dzisiaj wspaniałe wieści – nasz projekt „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata” otrzymał grant Fundacji Edukacja dla Demokracji, natomiast środki na realizację projektu pochodzą z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ogromnie się cieszymy i dziękujemy pięknie.

Projekt realizowany będzie od sierpnia do końca listopada 2020 roku w szkołach licealnych i ponadgimnazjalnych.  Projekt ma na celu przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i uczennic oraz pracujących z nimi pedagogów, podczas których poznają i zrozumieją podstawowe terminy dla edukacji globalnej, zostaną wprowadzeni w tematykę globalnych współzależności, narracji o krajach globalnego Południa oraz zjawiska turystyki slumsowej i jej oddziaływania na tworzenie narracji, a także ważności włączania perspektywy osób z globalnego Południa. Uczestnicy poznają zasady Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości a także otrzymają praktyczne wskazówki jak stosować te zasady przy tworzeniu własnych narracji, szczególnie przy tworzeniu komunikatów wizualnych, otrzymają też informacje jak etycznie podróżować. Projekt silnie bazuje na historiach osób pochodzących z globalnego Południa oraz materiałach zebranych w Kenii. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników w zakresie zróżnicowanej narracji o krajach globalnego Południa a szczególnie roli i zastosowania komunikatów wizualnych w tym kontekście, a także podniesie ich poziom wiedzy i umiejętności w zakresie etycznego formułowania narracji oraz etycznego podejścia do podróżowania

Wyniki postępowania grantowego

źródło: pixabay