Szkolenie z praktycznego podejścia do pracy w środowisku międzykulturowym.

31 sierpnia 2022 na zaproszenie Szkoły Liderów zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników i pracownic warszawskich domów kultury dotyczące praktycznych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym. Poruszaliśmy tematy takie jak mechanizmy stereotypizacji i zapobieganie im, etyczna narracja oraz obszary różnic kulturowych i sposoby efektywnej komunikacji międzykulturowej.