Ludzka integracja – podsumowanie projektu

Od września do grudnia 2019 roku byliśmy w gronie partnerów ważnego projektu wpierające migrantów w procesie integracji w Polsce.

Projekt realizowany był głównie w Staromiejskim Domu Kultury, uczestnicy pochodzili z rożnych państw, grup społecznych, narodowościowych, kulturowych oraz wiekowych. Ważnym elementem projektu był wzrost kompetencji uczestników i dzielenie się nimi z odbiorcami. Szczególny nacisk kierowany był na stwarzanie możliwości i klimatu dla jak najlepszej integracji migrantów przebywających w Polsce z Polakami oraz innymi migrantami, dzielenie się zwyczajami, kulturą, doświadczeniami i wspólne spędzanie czasu.
Migranci otrzymali twarde kompetencje w postaci podniesienia kwalifikacji językowych oraz dostali przestrzeń i możliwość prowadzenia działań, dzielenia się własną kulturą i kompetencjami – wiele osób niestety zmuszona jest pracować poniżej swoich kompetencji , natomiast w tym projekcie dostali możliwość wykorzystania swoich kwalifikacji. Na projekt składały się również warsztaty dla kadr kultury skupiające się na nabywaniu kompetencji w zakresie organizacji programów edukacji międzykulturowej oraz zapoznania się z perspektywą migrantów mieszkających w Polsce jak też ich potrzebami i wyzwaniami oraz specyfiką pracy w środowisku wielokulturowym.
Uczestnicy wydarzeń integracyjnych pochodzili z różnych dzielnic z obszaru całej Warszawy.

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji filmowej projektu:

Projekt „Ludzka integracja” koordynowany był przez Staromiejski Dom Kultury. Partnerzy to: Fundacja Twiga, Fundacja dla Somalii, Fundacja Adulis.

Projekt „Ludzka integracja” był finansowany w ramach Funduszu Animacji Kultury M.st. Warszawa.