Szkolenia edukatorów i edukatora w ramach testowania inowacji „Międzykulturowa Integracja i rozwijanie potencjałów”

Za nami dwa pracowite i ciekawe weekendy – dni 19 i 20 listopada oraz 26 i 27 listopada spędziliśmy z uczestniczkami i uczestnikiem programu testowania innowacji „Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów” na warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Rozmawialiśmy o podstawowych założeniach edukacji globalnej, poznaliśmy i zrozumieliśmy globalne współzależności na przykładach takich jak m.in. świadoma konsumpcja, dostęp do wody itp. Rozmawialiśmy o etycznej narracji i poznawaliśmy różne metody warsztatowe.

Następnie w kolejnych tygodniach nasze uczestniczki i uczestnik stworzą z naszą pomocą scenariusze własnych warsztatów, które następnie przeprowadzą w szkłach i innych placówkach.

Testowanie innowacji odbywa się w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”.