Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Talking Bubbles International Comics Competition w Warszawie.

W dniach 21-22 lutego 2022 roku gościliśmy 2. międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Talking Bubbles International Comics Competition. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele organizacji: ADRA Czech Republic, ADRA Portugal oraz ADRA Slovenija.

Będąc niemalże w połowie projektu, podczas spotkania podsumowaliśmy dotychczasowy jego przebieg oraz zrealizowane działania a następnie przeszliśmy do planowania kolejnych ekscytujących miesięcy działań.

Główny nacisk położony został na planowanie struktury i merytorycznej zawartości e-learningu a także dat, harmonogramu przygotowań i wstępnego harmonogramu aktywności podczas summer camp w Portugalii, który odbędzie się latem.

Spotkanie miało też charakter integracyjny gdyż, mimo, że udało się wypracować bardzo efektywny system współpracy w przyjaznej atmosferze podczas regularnych spotkań online, to po raz pierwszy zespół projektu mógł spotkać się „na żywo”.