Zaczynamy projekt Talking Bubbles | Launching Talking Bubbles project.

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że wraz z organizacjami ADRA Slovenija i ADRA Portugal dołączyliśmy do partnerów projektu Talking Bubbles prowadzonego przez ADRA CZ. W ramach projektu zorganizujemy wystawę dotyczącą zmian klimatu, konkurs komiksowy w tematyce Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego zwycięzcy będą uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach w Portugalii. Projekt trwać będzie 2 lata a finansowany jest przez Erasmus+

ENG

We are excited to announce that together with ADRA Portugal & ADRA Slovenija we are embarking on the project Talking Bubbles lead by ADRA CZ. Over the course of the project, we’ll organize an exhibition raising an issue of climate change, comic competition on the topic of Sustainable Development Goals – winners of the competition will participate in international summer workshops in Portugal. The project will be running for 2 years and is financed by Erasmus+

https://www.facebook.com/ADRACzechRepublic/posts/10159315204852290