Zakończyliśmy realizację projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 14 warsztatów dla młodzieży. Każdy z warsztatów trwał 3 godziny, zawierał części teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zostali wprowadzeni w podstawowe
zagadnienia edukacji globalnej, poznali terminy jak. min. globalne współzależności, globalna Północ i Południe. Uczestnicy zapoznali się z realiami życia w kraju globalnego Południa na przykładzie artystów
graffiti z Kenii oraz poruszona została tematyka turystyki slumsowej i jej odbioru przez mieszkańców slumsu Kibera z Nairobi, w oparciu materiały foto i video zrealizowane w Nairobi. Omówiona została kwestia narracji, szczególnie wizualnej, zarówno jako formy aktywizmu artystów z Kenii jak też nośnik informacji o krajach globalnego Południa. Uczestnicy poznali zasady Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości oraz ich praktyczne zastosowanie. Projekt wprowadził uczestników w tematykę edukacji
globalnej, zwiększył ich świadomość w zakresie zróżnicowanej narracji o krajach globalnego Południa.

Projekt realizowany był od 24-08-2020 do 30-11-2020 i został współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.