Różnorodnie zintegrowani – zaczynamy kolejny projekt dla migrantów

Dołączyliśmy do partnerów kolejnego ważnego projektu wpierające migrantów w procesie integracji w Polsce – tym razem poprzez podwyższanie ich kompetencji językowych w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej w Polsce lub jej zmiany na lepszą – bardziej zbliżoną do kompetencji uczestników. W ramach projektu odbywać się będą też konsultacje dotyczące formalnych aspektów i procesów integracji włącznie z procedurami dotyczącymi pracy lub pobytu a także wsparcia kulturowego. Uczestnicy projektu będą mieli też możliwość dzielenia się swoją kulturą i umiejętnościami poprzez warsztaty i spotkania, w których to oni wchodzili w rolę liderów.

Projekt “Różnorodnie zintegrowani” koordynowany jest przez Staromiejski Dom Kultury. Partnerzy to: Fundacja Twiga, Fundacja dla Somalii, Fundacja Adulis.

Projekt “Różnorodnie zintegrowani” potrwa od listopada do grudnia 2019 i jest finansowany w ramach Funduszu Animacji Kultury M.st. Warszawa.