Sztuka Integracji

Wakacyjne miesiące lipiec i sierpień 2019 były dla nas bardzo ciekawe i emocjonujące a to wszystko za sprawą partnerstwa w projekcie „Sztuka integracji” realizowanym w ramach programu minigrantowego Kreatywny Wolontariat Staromiejskiego Dom Kultury. Projekt skierowany był do podopiecznych Arki Fundacji Dzieci – Arki Lukasza Podolskiego oraz podopiecznych Ośrodka dla Cudzoziemców. Głównymi celami projektu były: aktywna edukacja kulturowa uczestników warsztatów, umożliwienie dzieciom z mniejszymi szansami oraz dzieciom pochodzącym ze środowisk wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem na uczestnictwo w kulturze poprzez zapewnienie dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu w okresie wakacyjnym; ułatwianie społeczeństwu dostępu do kultury; kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla innych kultur oraz międzykulturowa integracja Polaków i obcokrajowców mieszkających w Warszawie. Zrealizowaliśmy warsztaty dotyczące symboli charkterystycznych dla różnych kultur wraz z ich malowaniem na torbach. Partnerem tego warsztatu była Fundacja Klamra. Odbyły się również warsztaty tańca indyjskiego, rękodzieła międzykulturowego oraz wspolne wyjście na wernisaż Galerii Ukraińskiej.